Jokes: Elefanten og Giraffen


Elefanten og Giraffen

Hvad er ligheden imellem en elefant og en giraf ?
Begge begynder med E – fordi giraffen hedder Erik.

elefantoggiraf